Naša súčasná tvorivá činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a zhodnocovania majetku (developerstvo) sa opiera o vyššie 10 ročné poznatky, ktoré sme získali pri príprave a zabezpečovaní realizácií  stavieb. Sme schopní zabezpečiť v plnom rozsahu celú prípravu a realizáciu Vami požadovaných stavieb. Stačí sa na nás obrátiť a my Vám zabezpečíme: 

  

I.          DEVELOPERSKÚ ČINNOSŤ
1.             APLIKÁCIA  NAJNOVŠÍCH POZNATKOV V OBLASTI ZHODNOCOVANIA MAJETKU

II.        ÚZEMNOPLÁNOVACIU  ČINNOSŤ

2.             ÚZEMNÉ  (REGULAČNÉ) PLÁNY
3.             URBANISTICKÉ ŠTÚDIE
4.             GENERELY

III.       V OBLASTI ARCHITEKTÚRY

5.             ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE
6.             BIZNIS PLÁNY
7.             PROJEKTY STAVIEB

IV.        V OBLASTI INTERIÉROVEJ TVORBY A STAVEBNÉHO DESIGNU

8.             ŠTÚDIE A PROJEKTY INTERIÉROV, VRÁTANE DODÁVKY ZARIADENÍ INTERIÉROV
9.             ŠTÚDIE A PROJEKTY DROBNEJ ARCHITEKTÚRY A EXTERIÉROVÝCH ÚPRAV

V.        REALITNÚ ČINNOSŤ

10.          SPROSTREDKOVANIE PREDAJA, PRENÁJMU A KÚPY POZEMKU, BYTU A DOMU

VI.       KONZULTAČNO-PORADENSKÝ SERVIS (KNOW-HOW)

11.          ANALÝZY, SYNTÉZY, SPRÁVY A POSUDKY
12.          POSKYTNUTIE KNOW-HOW
13.          POSKYTOVANIE FINANČNO-EKONOMICKÉHO PORADENSTVA

  

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU O NAŠE PRÁCE, SKONTAKTUJTE SA S NAMI NA UVEDENEJ ADRESE BUĎ PÍSOMNE, TELEFONICKY, FAXOM ALEBO E-MAILOM.

SPOLUPRÁCA S NAMI VÁM UMOŽNÍ ZREALIZOVAŤ VAŠE  ZÁMERY.