ZELINA ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA spol. s r.o.  
       
    Novodvorská 10/A  
    841 02  Bratislava  
       
    tel. fax:  02/6428 1207  
    e-mail: zelina@zelina.sk  
       
    Dipl. Ing. arch. VOJTECH  Z E L I N A                          tel. 0903 115 176  
    autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, konateľ  
    Dipl. Ing. VOJTECH  Z E L I N A                                  tel. 0904 331 914  
    manažér v oblasti investično - realitnej, spoločník  

  Uvodná stránka